Over Stichting Hart in Friesland en de ANBI status

Stichting Hart in Friesland is begin 2017 aangewezen als ANBI Stichting. Maar waar staat ANBI eigenlijk voor? En wat betekent de ANBI-status?

ANBI-status voor Stichting Hart in Friesland

Stichting Hart in Friesland - ANBI statusANBI staat voor Algemeen nut beogende instellingen. Dat betekent dat Stichting Hart in Friesland zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De stichting richt zich dan ook niet op winst maken maar op het goede doel. Daarvoor willen wij natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. Zo worden bijvoorbeeld alle inkomsten uit onze kringloopwinkel rechtstreeks gebruikt voor het sponsoren van (top)sporters met een beperking en diverse andere projecten die zich inzetten voor mensen met een beperking. 

Het doel van Stichting “Hart in Friesland”

Stichting Hart in Friesland zet zich in voor mensen met een beperking in de regio. Wij ondersteunen organisaties en instellingen met sponsorgelden. Daarmee kunnen zij vervolgens sport-, cultuur- en recreatieve activiteiten organiseren. Zo maken wij het bijvoorbeeld voor sporters met een beperking mogelijk hun sport op hún manier te beoefenen. De aangepaste paardensport speelt daarbij een bijzondere rol. Natuurlijk ondersteunen wij ook topsporters met een beperking financieel. Denk daarbij aan de aanschaf van aangepaste sportmiddelen.

Onze stichting zet zich bovendien in voor jeugdwerk, verenigingsleven en ouderen in de regio. Zo kunnen zij ook genieten van sport, spel en cultuur. Bij al onze activiteiten werken wij samen met stichtingen die soortgelijke doelstelling hebben.

Belastingvoordeel door ANBI-status

In het begin van 2017 zijn wij door de Belastingdienst aangewezen als ANBI Stichting. Door deze status kunnen onze donateurs bij de opgave inkomstenbelasting hun gift van de belasting aftrekken. Een mooi voordeel voor u. En voor Stichting Hart in Friesland betekent dit dat wij geen schenkingsbelasting en erfbelasting hoeven te betalen over de giften die wij ontvangen. Hierdoor komen uw donaties en schenkingen voor 100% bij de goede doelen terecht.  

Hoe doen we dat?

Stichting Hart in Friesland werkt alleen met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. Hierdoor gaan alle inkomsten naar de sponsoring van allerlei activiteiten. Deze financiële ondersteuning komt grotendeels vanuit de Kringloopwinkel Hart in Friesland. Kringloopwinkel Hart in Friesland bv en Stichting Hart in Friesland zijn in huwelijkse voorwaarden aan elkaar verbonden. Gelukkig ontvangen wij ook eenmalige schenkingen of jaarlijks gelden van onze donateurs. Al dit geld wordt vervolgens over diverse projecten verdeeld.

Wilt u weten wie wij allemaal sponsoren? Bekijk dan onze actuele sponsorlijst. Ook wordt jaarlijks voor 1 maart het financieel verslag samen met een actuele sponsorlijst van het afgelopen jaar vermeld op onze website. Zo heeft u altijd inzage in de uitgifte van sponsorgelden.

Wilt u zelf ook donateur van Stichting Hart in Friesland worden? Meldt u dan aan als Vriend van Stichting Hart in Friesland.