Sponsoring: Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút

SAMENWERKING HART IN FRIESLAND EN PAARD- EN DAGBESTEDING BÛTENÚT IS EEN FEIT!

In 2014 hebben Fronny Hendriks en Jolanda de Grijs een dagbesteding centrum opgericht voor mensen met een verstandelijke beperking. Bûtenút is inmiddels uitgegroeid tot dé plek voor paardenliefhebbers met een beperking! Met een grote rijhal, een stal met 16 ruime boxen, een buitenbak en 16 paarden en pony’s kunnen mensen met een beperking hier terecht voor alles wat met paarden te maken heeft. Dankzij de sponsoring van Hart in Friesland worden de mogelijkheden alleen maar groter.

Momenteel heeft Bûtenút 110 deelnemers met een beperking die wekelijks of tweewekelijks genieten van een les paardrijden of huifbedrijden. Onder begeleiding van een gekwalificeerde instructrice, professionele begeleiders met zorgachtergrond, onze vrijwilligers én de deelnemers van de dagbesteding krijgt elke deelnemer het paardrijden op maat aangeboden.

Paardrijden op maat

Er zijn ‘veel handen’ nodig om bijvoorbeeld mensen met een meervoudige beperking te laten paardrijden. Als je fysiek niet in staat bent zonder hulp op het paard te blijven zitten, dan zijn er soms twee of drie personen nodig om te helpen. Ook bij het huifbedrijden zijn twee personen nodig om de deelnemer met de tillift op het bed te geleiden. Daarnaast is een menner nodig, iemand die de paarden vasthoudt en iemand die de paarden in- en uitspant.

Dit kan niet alleen met betaalde krachten gerealiseerd worden. Dan zou het paardrijden voor de meeste deelnemers onbetaalbaar worden. Er zijn dus veel vrijwilligers nodig. Maar die zijn er niet altijd. Mede daarom hebben we een concept bedacht waarbij het voor iedereen met een beperking mogelijk is om deel te nemen aan allerlei paardenactiviteiten. Dit concept heet “Samen Sterker”.

Samen Sterker

De dagbesteding bestaat uit het verzorgen van de paarden zoals borstelen, voeren, binnen- en buiten zetten, wassen, hoeven krabben, longeren en wandelen met paarden. Daarnaast helpen de deelnemers zoveel mogelijk mee om een ieder te laten paardrijden. Zij maken de paarden rijklaar voor de lessen, assisteren tijdens de les, brengen de paarden van en naar stal en helpen bij het in- en uitspannen van de huifbed paarden. De vrijwilligers werken nauw samen met de deelnemers van de dagbesteding. Daardoor wordt iedereen met een beperking in staat gesteld om te genieten van de paarden en het paardrijden.

Zaterdag-, woensdagmiddag- en naschoolse opvang

Er is steeds meer vraag naar paardgerelateerde activiteiten en overige dierverzorging op tijden dat er geen school is. Daarom hebben we besloten om naast dagbesteding voor jongeren en volwassenen ook woensdagmiddag- en zaterdagopvang te organiseren. Ook is het mogelijk voor kinderen om na schooltijd lekker met paarden bezig te zijn. Op speelse wijze worden tal van aspecten van lichamelijk, verstandelijk of sociaal functioneren bij de ruiters/deelnemers bevorderd. Bûtenút werkt volgens PGB en ZIN.

Droom

Net als iedereen heeft ook Bûtenút dromen en wensen. Een grote droom is een nieuw huifbed met twee nieuwe paarden. Het huifbed is een stalen constructie die door twee paarden wordt voortbewogen. Boven de paardenruggen is een zeildoek gespannen welke in hoogte verstelbaar is zodat de paardenrug net wordt geraakt. Hierop ligt de deelnemer en wordt hij door het lopen van de paarden op unieke wijze gemasseerd.

Huifbedrijden

Huifbedrijden is voor mensen met een meervoudige beperking. Deze mensen kunnen meestal niet veel bewegen en zijn veelal spastisch. Ook epilepsie komt vaak voor, net als longproblemen, slecht functionerende nieren en darmen en een algeheel slechte doorbloeding. Door het rijden met het huifbed heeft de deelnemer, contact met beide paarden. Hun warmte en de masserende bewegingen hebben een uitermate gunstige invloed. Door de intense massage van het lichaam worden alle organen weer volop doorbloed en treedt er een totale ontspanning op. Daardoor verbetert de darmfunctie, epileptische aanvallen kunnen verminderen en longen kunnen vrij van slijm worden. Het lichaam wordt heerlijk warm! Mensen met een dwarslaesie, reuma, multiple sclerose en rugproblemen krijgen door het huifbedrijden een betere conditie.

Heden en Toekomst

Het afgelopen jaar hebben we door de financiële steun van Hart in Friesland onder andere drie paarden en een pony kunnen aanschaffen. Daarnaast hebben alle paarden nu een passend zadel en toebehoren. En we zijn gestart met de bouw van een eigen rijhal. In 2018 willen we de mogelijkheden voor mensen met een beperking om te kunnen paardrijden nog beter onder aandacht brengen. Daarnaast zullen we met de eigen rijhal onze diensten verder uitbreiden en de kwaliteit van de paard gerelateerde activiteiten verder verbeteren.

Oproep vrijwilligers

We zijn al een heel eind op weg aar we kunnen nog wel wat ondersteuning gebruiken. Daarom willen wij een oproep doen voor vrijwilligers die willen assisteren tijdens de lessen maar ook zijn we op zoek naar mensen met een mendiploma of een koetsiersbewijs.

Kijk voor meer informatie over Bûtenút op www.butenut-oentsjerk.nl

Stichting Hart in Friesland - Bûtenút: aangepaste paardensport
Stichting Hart in Friesland - Bûtenút: meisje met ezels
Stichting Hart in Friesland - Bûtenút - aangespaste paardensport : huifbedrijden
Tillift - aangepaste paardensport
Stichting Hart in Friesland - Bûtenút: meisje op paard
Stichting Hart in Friesland - aangepaste paardensport
Stichting Hart in Friesland - Bûtenút : aangepaste paardensport