Sponsoring: De Warrenhove

ACTIEF IN HET WATER TOT OP HOGE LEEFTIJD

In januari 2009 is Hart in Friesland begonnen een project van De Warrenhove in Drachten te sponsoren. Het geldbedrag dat hiervoor ter beschikking staat, wordt gebruikt om met een groep ouderen regelmatig te gaan zwemmen. Dat dit niet zomaar alleen een sportieve activiteit is, blijkt snel. Deze uitjes betekenen veel meer voor de bewoners van De Warrenhove.

De Warrenhove is een woonzorgcentrum in Drachten en maakt onderdeel uit van de Liante groep. Hier kunnen echtparen bij elkaar in een appartement wonen. Maar ook voor alleenstaanden wordt er goed gezorgd.

Van het warme water genieten

Een groep van ongeveer 10 bewoners van de Warrenhove kan nu - dankzij de sponsoring van Hart in Friesland - regelmatig zwemmen in het zwembad met beweegbare bodem bij Talant Drachten. Daarbij gaat het om bewoners vanaf ongeveer 80 jaar. De oudste zijn zelfs ver over de 90 jaar. In 2 groepjes van elk 5 deelnemers gaan zij elk 1 keer per 2 weken zwemmen of bewegen in het warme water. Dankzij speciale rolstoelen kunnen ook minder mobiele deelnemers van het warme water genieten.

In het zwembad is Berend Jan, bewegingstherapeut van Talant, aanwezig om de deelnemers te begeleiden. Met een toepasselijk muziekje activeert hij de deelnemers in het warme water. Ieder binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

Gezond en gezellig

De deelnemers zijn het unaniem erover eens: “Bewegen in het warme water gaat zoveel gemakkelijker dan normaal.” Zij blijven hierdoor soepeler - ook als zij niet in het zwembad zijn. Bovendien is bewegen goed voor de geest. Je wordt er gewoon blij van.

En vergeet de gezelligheid niet die deze activiteit voor deze bewoners van de Warrenhove betekent. Vooraf wordt altijd eerst koffie gedronken in De Warrenhove. En na het zwemmen komen de deelnemers nog even met een kopje koffie bij van de inspanning voordat zij weer naar huis gebracht worden.

Goede begeleiding is belangrijk

Het vervoer van de bewoners van de Warrenhove van en naar het zwembad wordt met de rolstoelbus van De Warrenhove verzorgd. De deelnemers worden bij hun tweewekelijkse uitje begeleid door een zorgmedewerker en een vaste groep vrijwilligers. Zij zorgen er één op één voor dat iedere deelnemer de hulp en aandacht ontvangt die hij of zij nodig heeft.

Inmiddels biedt De Warrenhove deze activiteit alweer 10 jaar aan haar bewoners aan. En de deelnemers zijn volop tevreden met hun zwemuitje. Bewoners en medewerkers van De Warrenhove hopen dan ook dat zij nog heel lang gebruik mogen maken van deze mooie manier van bewegen. De deelnemers blijven hier jong bij.

Stichting Hart in Friesland - De Warrenhove : zwemmen
Stichting Hart in Friesland - De Warrenhove - ouderen zwemfun
Stichting Hart in Friesland - Warrenhove : zwemfun voor ouderen
Stichting Hart in Friesland - Warrenhove : zwemmen