ANBI gegevens

De Stichting Hart in Friesland valt onder de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang:

Algemene gegevens

  • Naam waaronder de instelling is geregistreerd: Stichting Hart in Friesland
  • Het RISN nummer is: 8122.35.289
  • Contactgegevens: Stichting Hart in Friesland, De Hemmen 12, 9206 AG Drachten
  • Telefoonnummer: 0512-538027
  • Email: administratie@hartinfriesland.nl
  • Website: www.hartinfriesland.nl

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter/Penningmeester: mevrouw A. (Antje) Bosma, www.antjebosma.nl, telefoon 06-21542450
  • Bestuurslid: de heer  Ing. H. (Herman) Hoekstra
  • Bestuurslid: Mevr. Mr. J.M. (Joyce) de Jong
  • Secretaris: vacature

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

Doelstelling

Stichting “Hart in Friesland” zet zich in voor mensen met een beperking en bied financiële ondersteuning aan op het gebied van sport, cultuur en recreatie.  De stichting biedt gehandicapte sporters de mogelijkheid deel te nemen aan aangepaste sporten en geeft financiële ondersteuning aan gehandicapte topsporters. Ook financiële hulp voor aanschaf van aangepaste sportmaterialen is een pre. Hiernaast ondersteunt de stichting ouderenprojecten en werkt samen met stichtingen met een soortgelijke doelstelling.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2021-22

Beloningsbeleid

Stichting Hart in Friesland werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning.
In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt zijn ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Financieel verslag

Wilt u graag het actuele financiële verslag inzien of de verslagen van voorgaande jaren? Dan verwijzen we u graag naar het kopje “Financiële verslagen“.

Bent u geïnteresseerd in welke projecten wij sponsoren? Bezoek dan onze pagina “Goede doelen” of “Sponsorlijst“. Onder het kopje “Goede doelen” komt u ook meer te weten over de doelen die wij sponsoren.

Publicatie stichting 2016-2017